Gå på en nit

Vi använder som sagt flertalet uttryck med ordet nit och nitlott i. Det används oftast för att beskriva att man valt fel eller misslyckats med något man företagit sig. Det kan tillexempel vara så att man varit bombsäker på att en händelse ska få ett visst utfall och så blev det inte så ändå. Då har man ”gått på en nit”. Ett annat exempel är om man valt ett alternativ i något som man tror ska vara det mest framgångsrika alternativet men det visar sig sedan att det var det sämsta. Då har man ”dragit en nitlott”.

Ofta pratar folk om det vi kallar livets lotteri, med det menas att vilka förutsättningar man får när man föds är som att spela på lotteri. Man kan aldrig hjälpa eller förebygga själv var på jorden man föds eller vilka förutsättningar som finns. Då handlar det om ekonomisk trygghet, levnadsförhållanden och så vidare. Ofta säger vi i västvärlden att vi haft tur i livets lotteri och då menar vi att vi fötts med bra förutsättningar och under bra förhållanden. När vi pratar om dem som dragit en nitlott i livets lotteri menar vi dem som har det mycket sämre än oss. Det kan vara gatubarn i U-länder eller barn som fötts i fattiga familjer utomlands som inte har råd att försörja barnen ordentligt.

Många gånger när vi pratar om detta att gå på en nit eller dra en nitlott så handlar det om ekonomi. Ekonomiska förutsättningar och förhållanden, det kan vara så enkelt som att man köpt en sak till fullt pris och nästa dag är den på rea. Men det kan även handla om större saker som att man köpt ”fel” aktier, tillexempel i ett företag som sedan snabbt går i konkurs och så vidare. Kanske beror detta på att det redan från början handlade om ekonomi, när vi hade nitlotter i tombolan på marknaden.